About Us

Grootouders

1967

Opstart Antoon van der Velden

Grond & - waterwerken gebroeders van der Velden Bvba bestaat reeds langer dan 50 jaar. Hieronder vindt u een terugblik naar onze geschiedenis en een overzicht van onze evolutie als bedrijf.

Mijn grootvader startte 50 jaar geleden een bedrijf op, in 1967, en hij begon met het ruimen van waterlopen. In die tijd werd er grotendeels met de hand gewerkt. Niet veel later kwamen de eerste graafmachines en klepelmaaiers om hem bij dit werk te helpen. De activiteiten bestonden toen voornamelijk uit het ruimen van waterlopen, slibruimingen van vijvers en het vellen van houtgewas. In de jaren die daarop volgden, werden deze werken overgenomen door zijn 3 zonen, Wim, Kees en Toon. Deze bouwden de werken verder uit en namen naast het ruimen van de waterlopen ook het ontginnen van kleiputten voor hun rekening.

blank

2013

Overname Antonio

In 2013 waaide een nieuwe wind door het bedrijf. Ikzelf, Antonio van der Velden, nam het bedrijf over en voerde een reeks vernieuwingen door. Als zoon van Cornelius van der Velden, die meer dan 40 jaar ervaring had, heb ik enorm veel kunnen leren van mijn vader. 

Door de jaren heen hebben we een machinepark opgebouwd dat perfect in staat is om dergelijke werken uit te voeren en tot een goed einde te brengen. In 2019 is onze naam ook aangepast van ‘Grondwerken gebroeders van der velden’ naar ‘Grondwerken van der velden’.