Grondwerken

Door onze verschillende generaties ervaring hebben we ondertussen veel kennis opgedaan van kleine werken tot grote projecten.

Hier alvast een greep uit de werken die we uitvoeren:

  • Bouwrijp maken van bedrijven/ particulieren terreinen
  • Plaatsen van water en of sceptische putten
  • Aanvoeren of afvoeren van verschillende soorten grond.
MEER INFO

Groenonderhoud

Door onze verschillende generaties ervaring hebben we ondertussen veel kennis opgedaan van kleine werken tot grote projecten.

Hier alvast een greep uit de werken die we uitvoeren/uitvoerden:

  • Maaien van grachtkanten met klepelmaaier
  • Maaien van wegbermen en baangrachten met klepelmaaier en zuigcombinatie
  • Bladzuigen met zuigcombinatie
MEER INFO

Waterwerken

Door onze verschillende generaties ervaring hebben we ondertussen veel kennis opgedaan van kleine werken tot grote projecten.

Hier alvast een greep uit de werken die we uitvoeren/uitvoerden:

  • Ruimen van waterlopen
  • Ruimen van baangrachten eventueel met afvoeren van de ruimingsspecie
  • Slibruimingen van grachten en vijvers.
MEER INFO