Aanleg natuurgebied

Aanleggen fundering voor bestrating

Uitgraven van stallen

Ontginnen diverse grondstoffen uit kleiputten

Plaatsen van putten

Klaarleggen van terrein voor verharding met beton

Aanleggen wegenis met gebroken steenpuin